An Cùrsa Comais CertHE

University of the Highlands and Islands
En Isle Of Lewis (Escocia)

Precio a consultar

Información importante

  • Curso
  • Isle of lewis (Escocia)
Descripción

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? 'S e cùrsa Gàidhlig diana agus eadar-obrachail a tha anns a' Chùrsa Chomais a tha deasaichte dha luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach a tha ag amas a bhith fileanta sa chànan.

Información importante
Sedes

Dónde se enseña y en qué fechas

inicio Ubicación
15 septiembre 2016
Isle Of Lewis
Stornoway, HS2 0XR, Western Isles, Escocia
Ver mapa

¿Qué aprendés en este curso?

IT

Temario

Year 1 - CertHE Modalan Riatanach: Comas Conaltraidh A Comas Conaltraidh B Cànan Foirmeil is Dreuchdail Saoghal na Gàidhlig 1 Greis Gnìomhachais Modalan Roghainneil: Na meadhanan 1* Cànan sa Choimhearsnachd Litreachas: Sgilean Sgrùdaidh Coimpiutaireachd 1 Annas-làimhe is Òrain Ghàidhlig 1* Teòiridh, Cruthachadh is Cothromachadh 1* *Sabhal Mòr Ostaig UHI a-mhàin